Adresa: str. Principală, nr. 348, Rozavlea, jud. Maramureș

Tel.: 0262-333011 Fax: 0262-333019 Email: primaria_rozavlea@yahoo.com

Analiză SWOT

19 November 2018
PUNCTE TARI
• Existenţa unor elemente moderne de infrastructură (apă, canal în execuţie, GSM, internet, TV cablu)
• Potenţial agroturistic ridicat, existenţa a 20 de pensiuni agroturistice
• Perpetuarea tradiţiilor
• Producerea alimentelor naturale, ecologice
• Poziţia geografică, peisagistică deosebită
• Posesia unui fond forestier (pădurea de la Botiza)
• Infuzie financiară de la localnicii care muncesc în strainătate
• Existenţa unui liceu (care absoarbe elevii de pe Valea Izei)
• Existenţa unui ONG (YMCA Rozavlea)
• Centru de Documentare şi Informare în cadrul liceului
• Biserica veche de lemn (1717) monument istoric
• Centru de producere a covoarelor vegetale autentice şi a unui meşteşugar popular (articole de lemn)
• Ansamblu folcloric competitiv
• Bază sportivă, Sălile de Sport , echipa de fotbal (Divizia « D ») 
• Filiale ale  unor instituţii financiare : Cooperativa de Credit, CDE

OPORTUNITĂŢI
• înfiinţarea, modernizarea Şi dezvoltarea unor microferme Şi a IMM-urilor
• Atragerea de investiţii, care ar duce la crearea locurilor de muncă, creşterea veniturilor la bugetul local
• Organizarea cursurilor de pregătire profesională
• Dezvoltarea reţelei agroturistice, a infrastructurii adecvate şi a unei zone de agrement
• Valorificarea posibilităţilor de producere a energiei din surse regenerabile
• Exploatarea resurselor forestiere, a fructelor de pădure, a plantelor medicinale
• Accesul tuturor cetăţenilor la fondurile europene
• Identificarea şi amenajarea unei platforme industriale
• Valorificarea tuturor spaţiilor disponibile