Adresa: str. Principală, nr. 348, Rozavlea, jud. Maramureș

Tel.: 0262-333011 Fax: 0262-333019 Email: primaria_rozavlea@yahoo.com

Cultură și învățământ

19 November 2018
Monument istoric, biserica de lemnconstruită în anul 1717, după tradiţie a fost adusă aici dintr-o altă localitate maramureşeana şi ridicată pe locul vechii biserici din lemn, distrusă de tătari. Biserica este construită din lemn de brad, de către meşteri anonimi, în stil arhitectonic specific maramureşean. Pictura a fost executată pe panză lipită pe pereţii interiori ai bisericii de zugravi necunoscuţi. Iconostasul a fost zugrăvit de Ioan Plohod din Dragomireşti. Biserica poartă hramul Sf. Arhanghel Mihail şi Gavril. Pictura a fost executată de Ion Plohod pe la 1823-1825 în tempera grasa, dând un aspect bogat şi strălucitor. În biserică se găsesc icoane pe lemn şi sticlă în stil maramureşan de certă valoare artistică. Această biserică este considerată a fi una dintre cele mai izbândite creaţii ale arhitecturii populare maramureşene. Biserica de lemn “Sfinţii Arhangheli” a fost declarată monument prin Legea nr.5/2000 privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului naţional.
Alături de biserica de lemn-monument istoric, în Rozavlea mai există 3 biserici,două dintre acestea fiind construite tot din lemn într-un autentic stil maramureşean.

În localitatea Rozavlea se desfăşoară anual, în perioada 15 - 20 august o amplă manifestare sub genericul, "Zilele culturii - Roza Rozalina",la care sunt prezenţi mii de cetăţeni, fii ai comunei, dar şi oaspeţi din ţară şi de peste hotare.

Sfânta Mărie Mică- Naşterea Maicii Domnului, este o sărbătoare importantă a comunei Rozavlea, deoarece este şi hramul bisericii din centru, ridicată la rang de mănăstire la data de 15 august 1971, prin sfinţirea sa de către Preafericitul Patriarh lustinian. La această sărbătoare, celebrată în 8 septembrie, încă din ajun se adună, "profesii" (procesiuni religioase) din satele învecinate la biserică, unde îşi petrec noaptea în cântări şi rugăciuni.

Sărbătorile religioase sau de peste an sunt foarte interesante şi dau conţinut tradiţiilor milenare care se păstrează încă destul de vii. Crăciunul şi Paştele sunt considerate unice în lume prin ritualul şi specificul lor.

În Rozavlea există un Grup Şcolar,în care studiază peste 500 de elevi, o mare parte dintre aceştia provenind din satele de pe Valea Izei. Specialitatea de bază care se studiază în acest liceu este turismul şi serviciile adiacente.

În cadrul Căminului Culturaldin localitate funcţionează Ansamblul Folcloric „Roza-Rozalina”, o înmănunchere de tinere talente, cu o bogată carte de vizită în ceea ce priveşte prestaţiile sale  pe scenele din ţară şi străinătate.

Domeniul sportului este bine reprezentat de echipa de fotbal „Rozalina Rozavlea”, grupare care activează în divizia „D”, localnicii manifestând un mare interes pentru sport şi îndeosebi pentru fotbal. Echipa are propria bază sportivă, un spaţiu destul de generos. Acum se fac eforturi pentru reabilizarea şi modernizarea acesteia. Ca infrastructură sportivă localnicii mai pot folosi 2 Săli de sport.