Adresa: str. Principală, nr. 348, Rozavlea, jud. Maramureș

Tel.: 0262-333011 Fax: 0262-333019 Email: primaria_rozavlea@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Pagini

Facilități pentru investitori

♦ Zonă turistică
♦ Apă
♦ Canal
♦ Electricitate
♦ Terenuri şi clădiri
♦ Forţă de muncă ieftină şi profesionistă

19 November 2018
Proiecte de investiții

♦ Reabilitarea, extinderea, modernizarea şi dotarea Sălii de nunţi
♦ Reabilitarea sălii de sport veche, dotarea acesteia cu vestiare, încălzire centrală, spaţii sanitare, tribune şi dotarea sălii noi de sport cu echipamente sportive de profil
♦ Construirea unei Case de Cultură sau Aşezământ cultural
♦ Amenajarea a două spaţii de joacă pentru copii
♦ Amenajarea unui parc tematic
♦ Conturarea şi amenajarea centrului civic
♦ Modernizarea spaţiilor şcolare existente, precum şi amenajarea unui amfiteatru şcolar
♦ Reabilitarea, modernizarea şi dotarea spaţiilor medicale
♦ Modernizarea şi dotarea bazei sportive
♦ Amenajarea şi modernizarea pieţei de alimente
♦ Construirea unui centru social multifuncţional în satul Salta (şcoală, punct sanitar, sală mese)
♦ Crearea unui centru comercial şi de servicii (posibil printr-un parteneriat public privat)
♦ Identificarea şi dobândirea unui teren adecvat amenajării unei platforme industriale (cca 10 ha)

19 November 2018
Analiză SWOT

PUNCTE TARI
• Existenţa unor elemente moderne de infrastructură (apă, canal în execuţie, GSM, internet, TV cablu)
• Potenţial agroturistic ridicat, existenţa a 20 de pensiuni agroturistice
• Perpetuarea tradiţiilor
• Producerea alimentelor naturale, ecologice
• Poziţia geografică, peisagistică deosebită
• Posesia unui fond forestier (pădurea de la Botiza)
• Infuzie financiară de la localnicii care muncesc în strainătate
• Existenţa unui liceu (care absoarbe elevii de pe Valea Izei)
• Existenţa unui ONG (YMCA Rozavlea)
• Centru de Documentare şi Informare în cadrul liceului
• Biserica veche de lemn (1717) monument istoric
• Centru de producere a covoarelor vegetale autentice şi a unui meşteşugar popular (articole de lemn)
• Ansamblu folcloric competitiv
• Bază sportivă, Sălile de Sport , echipa de fotbal (Divizia « D ») 
• Filiale ale  unor instituţii financiare : Cooperativa de Credit, CDE

OPORTUNITĂŢI
• înfiinţarea, modernizarea Şi dezvoltarea unor microferme Şi a IMM-urilor
• Atragerea de investiţii, care ar duce la crearea locurilor de muncă, creşterea veniturilor la bugetul local
• Organizarea cursurilor de pregătire profesională
• Dezvoltarea reţelei agroturistice, a infrastructurii adecvate şi a unei zone de agrement
• Valorificarea posibilităţilor de producere a energiei din surse regenerabile
• Exploatarea resurselor forestiere, a fructelor de pădure, a plantelor medicinale
• Accesul tuturor cetăţenilor la fondurile europene
• Identificarea şi amenajarea unei platforme industriale
• Valorificarea tuturor spaţiilor disponibile

19 November 2018