Adresa: str. Principală, nr. 348, Rozavlea, jud. Maramureș

Tel.: 0262-333011 Fax: 0262-333019 Email: primaria_rozavlea@yahoo.com
Categorie
De la:
Pana la:
Reseteaza filtrele [x]

Știri și evenimente

Anunt angajare functionar public

Detalii in atasament. 

10 December 2018
Anunț electrica privind intreruperi curent in Rozavlea

Detalii in atasament. 

23 November 2018
Anunț candidați adminși.

Detalii în atașament. 

15 November 2018
Anunț organizare procedură de selecție a partenerilor privati pentru Accord de parteneriat

ANUNŢ

Privind organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de parteneriat în vederea depunerii unei cereri de finanţare aferente unui proiect în cadrul POCU 2014-2020

Primăria Comunei Rozavlea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a partenerilor privaţi pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă; Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
 Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile:
– O.U.G. nr. 64/2009 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
– H.G. nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă;
– OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020;
– METODOLOGIA DE SELECŢIE A PARTENERILOR în vederea depunerii unor cereri de finanţare pentru proiecte implementate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020.
Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale POCU 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice –  Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale AP 4/PI 9.v/OS 4.16, POCU 2014-2020 publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.
NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Mai multe detalii regăsiți în anunțul atașat. 

Deasemenea atașat regăsiți și formularele necesare candidaturilor. 


30 October 2018